icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Jakob Šest, dipl. ekon.


Funkcija: strokovni sodelavec
Tel: 02 333 13 33
Fax: -

Jakob Šest je zaposlen na Ekonomskem institutu Maribor d.o.o. PE Center razvoja človeških virov, kot strokovni sodelavec. Je najmlajši član kolektiva tako po starosti kot po delovnem stažu. Svoje delovne izkušnje intenzivno pridobiva na različnih delovnih in vsebinskih področjih. Njegove ključne delovne naloge so sodelovanje z vodji projektov pri načrtovanju in izvajanju mednarodnih in nacionalnih projektov in programov, priprava prijav na razpise in priprava projektne dokumentacije, sodelovanje pri pripravi, organizaciji, koordinaciji in izvajanju delavnic ter drugih dogodkov. Sodeluje tudi pri posodabljanju vsebin spletne strani.