icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Sonja Gavez, univ. dipl. ekon.


Funkcija: managerka in prokuristka
Tel: 02 333 13 36
Fax: -

Sonja Gavez je na Ekonomskem institutu Maribor d.o.o., Centru razvoja človeških virov zaposlena kot managerka in prokuristka. Ima 30 let delovnih izkušenj, predvsem s področja družbenega razvoja, podjetništva ter finančnega upravljanja in vodenja podjetij. Svoje delovne izkušnje je začela pridobivati kot svetovalka za regionalni razvoj. Nadaljevala je kot vodja oddelka za plan in analize ter pomočnica finančne direktorice v podjetju Konstruktor v Mariboru.  Zadnjih dvajset let deluje na področjih razvoja človeških virov, trga dela in zaposlovanja, socialnega podjetništva, kakovostnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja, sodeluje pa tudi pri pripravi in izvajanju projektov na področju razvoja človeških virov.

Skozi delo se nenehno dodatno usposablja in nadgrajuje svoja znanja. Tako je pridobila certifikat in naziv svetovalke za mala in srednja podjetja pri GEA College, svetovalke za upravljanje – načini in metode svetovanja (govorica telesa, timsko delo, kako postati dober svetovalec, diagnoza podjetja, nasveti, itd.) pri CEGOS iz Francije, promotorke socialnega podjetništva, e-mentorice za razvoj in izvajanje on-line programov usposabljanja. Udeležila se je tudi mednarodnega kolokvija za svetovalce in izvajalce usposabljanj za podjetništvo na Babson College v Bostonu, ZDA. Je imetnica certifikata za svetovalko na področju razvoja kariere zaposlenih, oblikovanja in izvedbe programov usposabljanja za podjetja in zaposlene, s poudarkom na načelu enakosti med spoloma (gender mainstreaming), pridobljenega pri Akzente – Zentrum fűr Gleishstellung und regionale Zusammenarbeit in eb Projektmanagement GmbH - NOWA Training Beratung Projektmanagement. S svojim delom in idejami prispeva k razvoju novih pristopov, ukrepov in orodij za razvoj posameznika kakor tudi družbe kot celote.