icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Tomislav Rugelj, univ. dipl. ekon.


Funkcija: vodja projektov
Tel: 02 333 13 33
Fax: -

Tomislav Rugelj je od leta 2006 zaposlen na Ekonomskem institutu Maribor d.o.o. PE Center razvoja človeških virov, najprej kot Strokovni sodelavec, sedaj pa kot Vodja projektov. Njegove delovne izkušnje predstavljajo izvajanje individualnih ter skupinskih računalniških mentorstvev, on-line mentoriranje virtualne učilnice, sodelovanje pri pripravi tovrstnih gradiv, izvajanju delavnic za podjetja in brezposelne osebe ter nudenje tehnične podpore pri izvajanju domačih in mednarodnih projektov.

Danes uspešno sodeluje pri pripravi prijav, vodenju, koordiniranju ter izvajanju domačih in mednarodnih projektov, oblikovanju pobud in dajanju predlogov za pripravo novih projektov, skrbi za virtualno promocijo preko družbenih omrežij in spletnih strani. Usposobljen je za promotorja vseživljenjskega učenja, pridobil je kompetence za e-mentorja, opravil pa je tudi strokovni izpit iz zavarovanja in zaposlovanja za primer brezposelnosti.