icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

NEET U

Projekt bo v vključenih državah mobiliziral skupine starejših z namenom, da se usposobijo kot NEET posredniki/svetovalci za mlade, ki bodo znali prepoznati njihove ključne potrebe glede družbenih sprememb in spodbuditi proces sprememb s povezovanjem ustreznih deležnikov iz različnih sektorjev, vključujoč aktiviranje prebivalcev kot so-voditeljev družbenih sprememb. Starejši NEET posredniki/svetovalci bodo razvili kompetence, ki jih potrebujejo pri podpori NEET mladih za sooblikovanje in so-vodenje družbenih sprememb.

Projekt se loteva izzivov soočanja z družbenimi spremembami s pomočjo novih povezav državljanov v lokalnih skupnostih in s pomočjo aktiviranja razpoložljivih virov za zadovoljevanje potreb brez dodatnega obremenjevanja javnih služb.

Rezultat za lokalno okolje:

  • 6 starejših NEET U posrednikov/svetovalcev, usposobljenih za coache mladim NEET
  • 10 mladih NEET, vključenih v proces sooblikovanja in so-vodenja družbenih sprememb.

E-Novice
Številka 1 (april 2016)
Številka 2 (julij 2016)   
Številka 3 (november 2016)
Številka 4 (marec 2017)

Dodatne informacije:
eim, Center razvoja človeških virov, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

Kontaktna oseba:
Mateja Karničnik, tel.: 02 333 13 40, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spletna stran projekta:
http://slovenia.neetu.eu/

Neet U final logo              EU flag-Erasmus vect POS