icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

SREDIŠČE PRIZMA 50+

Medgeneracijsko, razvojno, poslovno, izobraževalno središče, PRIZMA 50+ (Središče PRIZMA 50+)

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (dalje Fundacija PRIZMA), Vizija-Slogan
Mestna občina Maribor in Ekonomski institut Maribor, Center razvoja človeških virov smo v sodelovanju s Strateško regionalno skupino deležnikov v okviru projektov Senior Capital in Silver City razvili model Središča PRIZMA 50+, medgeneracijsko, razvojno, poslovno, izobraževalno središče Podravja, skupno platformo Središča PRIZMA 50+ in vzpostavili partnerstvo. 

Namen središča je zagotoviti celovito podporo pri aktiviranju potencialov starejših posameznikov, podjetij in skupnosti. S sistemskim pristopom in vzpostavljenim partnerstvom ključnih akterjev želimo povečati priložnosti za delovno aktivnost in zaposlovanje starejših ter izboljšati storitve za generacije 50+ v lokalnih okoljih. S tem želimo zagotoviti večjo konkurenčnost podjetij, starejše delovno sposobne populacije in posledično konkurenčnost regije.

Ob formalni vzpostavitvi središča, 19. decembra 2014 je Partnerski sporazum podpisalo 22 partnerjev, ki so se s podpisom sporazuma zavezali k nadaljnjemu delu pri aktiviranju Središča. Kasneje se jim je pridružilo še 7 organizacij.

Središče je za javnost svoja vrata odprlo v mesecu januarju 2015. Na lokaciji Tkalski prehod 4 v Mariboru je vse od vzpostavitve, organiziralo številne dogodke, programe, informiranje ter svetovanje. V sodelovanju s partnerji Središča so se aktivnosti v manjšem obsegu izvajale tudi v lokalnem okolju v Sl. Bistrici in Ptuju. O rezultatih lahko preberete v Poročilu partnerstva Medgeneracijsko, razvojno, poslovno, izobraževalnega središča, prizma 50+ Za leto 2015 >>>>>

Novičke središča PRIZMA 50+ s programom dogodkov

Kontaktna oseba:

Urška Pavlič, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Tel.: 02 333 1 342

Mnenja udeležencev o storitvah Središča PRIZMA 50+:

 »Storitve izvedene s strani Središča PRIZMA 50+ ocenjujem kot korektno izvedene, zanimivo podana snov, dostopne za vse zainteresirane. Všeč mi je bilo, da smo udeleženci imeli možnost sodelovanja in izražanja svojega mnenja.« (udeleženka)

»Storitve Središča PRIZMA 50+ so kvalitetne, dajejo ti možnost povezovanja z ljudmi, nova znanja in veščine.« (udeleženka)

»S storitvami sem zadovoljna, všeč mi je predvsem prijaznost in dostopnost izvajalcev delavnic.« (udeleženka)

Več: >>>>>

Partnerji

 

Medgeneracijsko, razvojno, poslovno, izobraževalno središče, PRIZMA 50+ (Središče PRIZMA 50+)

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (dalje Fundacija PRIZMA), Mestna občina Maribor in Ekonomski institut Maribor, Center razvoja človeških virov smo v sodelovanju s Strateško regionalno skupino deležnikov v okviru projektov Senior Capital in Silver City razvili model Središča PRIZMA 50+, medgeneracijsko, razvojno, poslovno, izobraževalno središče Podravja, skupno platformo Središča PRIZMA 50+ in vzpostavili partnerstvo.

 

Namen središča je zagotoviti celovito podporo pri aktiviranju potencialov starejših posameznikov, podjetij in skupnosti. S sistemskim pristopom in vzpostavljenim partnerstvom ključnih akterjev želimo povečati priložnosti za delovno aktivnost in zaposlovanje starejših ter izboljšati storitve za generacije 50+ v lokalnih okoljih. S tem želimo zagotoviti večjo konkurenčnost podjetij, starejše delovno sposobne populacije in posledično konkurenčnost regije.

 

Ob formalni vzpostavitvi središča, 19. decembra 2014 je Partnerski sporazum podpisalo 22 partnerjev, ki so se s podpisom sporazuma zavezali k nadaljnjemu delu pri aktiviranju Središča. Kasneje se jim je pridružilo še 7 organizacij.

Mogoče bi lahko dodal tudi logotipe organizacij na tem mestu ali pa lahko predlagaš drugače (vsi logotipi so v poročilu)

 

Polje z besedilom: VIZIJA 
Sožitje in aktivno življenje vseh generacij, dostojanstvo in priložnost za vse. 
SLOGAN 
Življenje letom, ne leta življenju!
Središče je za javnost svoja vrata odprlo v mesecu januarju 2015. Na lokaciji Tkalski prehod 4 v Mariboru je vse od vzpostavitve, organiziralo številne dogodke, programe, informiranje ter svetovanje. V sodelovanju s partnerji Središča so se aktivnosti v manjšem obsegu izvajale tudi v lokalnem okolju v Sl. Bistrici in Ptuju. O rezultatih lahko preberete v Poročilu partnerstva

Medgeneracijsko, razvojno, poslovno, izobraževalnega središča, prizma 50+

Za leto 2015 (link do poročila).