icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Age – diverse workforce management for HR managers (HR4AD)

Namen projekta, kjer sodelujemo kot partnerji je krepitev ključnih kompetenc HR managerjev z zagotavljanjem njihovega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Razvite bodo on-line izobraževalne vsebine in novi učni materiali, ki bodo HR managerjem omogočali nadgradnjo in uporabo znanj na področju upravljanja s starostno raznoliko delovno silo na delovnem mestu v organizaciji.

Splošni cilji projekta:

  • z neformalnim poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem krepiti ključne kompetence HR managerjev za upravljanje s starostno raznoliko delovno silo.
  • nasloviti obstoječe poklicne potrebe HR managerjev, glede na povečano staranje delovne sile v Evropi.

Specifični cilji projekta:

  • pospeševanje uporabe IKT v neformalnem izobraževanju in usposabljanju s pomočjo nove tehnologije in digitalne vsebine,
  • razvoj prilagojenih odprtih izobraževalnih učnih vsebin v skladu s potrebami za spodbujanje neformalnega izobraževanja in usposabljanja HR managerjev,
  • omogočanje dodatnega neformalnega izobraževanja in usposabljanja z enostavnim in prostim dostopom do odprtih učnih vsebin,
  • krepitev zaposljivosti glede na zahteve EU trga dela.

V okviru projekta se načrtuje:

  • razvoj učnih vsebin in on line učnega gradiva,
  • izdelava poročila s smernicami za integracijo razvitih učnih vsebin in on line učnega gradiva v obstoječe učne načrte usposabljanja za HR managerje, 
  • oblikovanje strateškega načrta za umestitev in uporabo razvitih učnih vsebin in on line učnega gradiva.

Projekt je bil izbran za sofinanciranje v okviru programa ERASMUS+ KA2 Strateška razvojna partnerstva. Projekt traja od novembra 2016 – oktobra 2018 v partnerstvu s partnerji iz Grčije, Bolgarije, Francije in Portugalske.

Brezplačni dogodek:
“Katere kompetence potrebujemo za učinkovito upravljanje s starostno raznolikostjo na delovnem mestu?” 

Vljudno vabljeni na spleno stran projekta: http://www.hr4ad.eu/

HR4AD