icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Kompetenčni center za razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu - KOC KROG

Partnerstvo KOC KROG povezuje podjetja, katerih osnovna dejavnost je zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi, pridobivanje sekundarnih surovin (E.38) ter podjetja, ki so vključena v »SRIP – Mreža za prehod v krožno gospodarstvo« in delujejo v pretežni meri v vertikalni verigi vrednosti recikliranje, pri čemer se odpadki uporabljajo kot novi viri surovin in ponazarjajo procese in tehnologije spreminjanja odpadkov v nove vire v smeri zapiranja zanke. Gre za koncept krožnega gospodarstva, ki teži k minimalni količini odpadkov oz. nič odpadkov ('zero waste').

Kompetenčni center za razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu združuje 17 partnerjev:

 • Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova – prijavitelj projekta in kadrovski partner
 • Štajerska gospodarska zbornica- administrativno-finančni partner in
 • 15 partnerskih podjetij:
  • Snaga d.o.o., Maribor
  • Snaga d.o.o.,
  • SIMBIO d.o.o.
  • ZEOS d.o.o.
  • KSP Ljutomer d.o.o.
  • Energetika Maribor d.o.o.
  • Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
  • Kočevski les d.o.o.
  • Komunala Kočevje d.o.o.
  • Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
  • EKO-TCE d.o.o.
  • Plastika Skaza d.o.o.
  • IEI d.o.o.
  • Boson d.o.o.
  • Gorenje Surovina d.o.o.

Panožna podjetja KOC KROG se zavedajo, da so za doseganje visoke stopnje inovativnosti in konkurenčne prednosti, ključnega pomena zavzeti zaposleni in njihova usposobljenost, zlasti pri naslednjih panožno specifičnih profilih:

 • operativni delavec,
 • upravljalec z delovnimi stroji/voznik,
 • razvojnik,
 • strokovni delavec/tehnolog/referent,
 • vodja sektorja/enot/služb,

in drugi profili:

 • izvajalec vodstvenih procesov,
 • izvajalec podpornih procesov.

Navedeni panožni profili potrebujejo nadgradnjo kompetenc v razumevanju ključnih mehanizmov krožnega gospodarstva in celovitega ravnanja z odpadki, v smislu prepoznavanja priložnosti, da je poleg okoljskega, pomemben tudi ekonomski in sociološki vidik ravnanja z odpadki.

Novi procesi in tehnologije so tudi na področju krožnega gospodarstva vedno bolj avtomatizirani in digitalizirani, zato je ključna kompetenca digitalna pismenost in varna uporaba IKT.  Globalizacija zahteva poznavanje EU zakonodaje in dobrih praks, novih procesov in tehnologij ter upravljanje s tveganji.

Velik razkorak v kompetencah se kaže tudi na področju komunikacijskih veščin, obvladovanja stresnih situacij na delovnem mestu, kreativnega reševanja problemov, timskega dela in komunikacije s strankami (poslovni coaching).

V usposabljanja se bo vključilo 1.138 zaposlenih, kar predstavlja 65 % vseh zaposlenih partnerstva.

Cilj projekta KOC KROG je, da vsi zaposleni razumejo paradigmo krožnega gospodarjenja in kot »ambasadorji čistega in zdravega življenjskega okolja« to zavedanje s ponosom prenašajo do uporabnikov storitev – ostalih prebivalcev. Tako se bo tudi v širši javnosti povečala odgovornost do skrbi za okolje in s tem trajnostnega ohranjanja narave.

obvestilo slika

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega socialnega sklada.
www.eu-skladi.si