icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Projekt »NewGenerationSkills«

Kompetence novih generacij – potencial za poslovno in družbeno inoviranje v Podravju/Podonavju

Osrednji namen projekta je na lokalni/regionalni ravni ustvariti spodbudno okolje za mlade, ki omogoča družbeno inoviranje, od prepoznavanja potreb okolja do razvoja idej in  oblikovanja inovativnih produktov. Slednje terja povezanost vseh deležnikov in spremembo miselnosti ter izboljšanje kompetenc relevantnih akterjev: mladih, gospodarstva, izobraževalcev, podpornih organizacij, lokalnih skupnosti ter drugih javnih organizacij odgovornih za pripravo in odločanje o politikah in programih spodbujanja inovativnosti, (socialnega) podjetništva in zaposlovanja mladih.

Projekt presega  obstoječe posamične podporne programe s prepletanjem spodbujanja družbenega inoviranja, (socialnega) podjetništva z namenom premostiti vrzeli med izobraževanjem ter potrebami lokalnega/regionalnega trga dela in skupnosti. S pomočjo organskega skupnostnega modela učenja, bo nov podporni ekosistem dosegel motivirane mlade in jih opremil z ustreznimi kompetencami za reševanje lokalnih izzivov, generiranje novih družbeno inovativnih idej in posledično razvoj tržnih produktov za vstop na samostojno, varno in odgovorno pot (socialnega) podjetništva, ki predstavlja potencial za ustvarjanje novih delovnih mest in trajnosten  razvoj lokalnega okolja.

Projekt NewGenerationSkills poteka v okviru Čezmejnega programa Podonavje in je sofinanciran s sredstvi Evropske Unije (ESRR, IPA). Vrednost projekta, ki traja od januarja 2017 do 1. junija 2019, znaša 2,121.179,78 EUR.

Več o projektu: >>>>>

NGS