icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

PROGRAMI

Pridobivanje dodatnih znanj ali kvalifikacij za poklicni in osebni razvoj nudimo na naslednjih področjih:

  • Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO)
  • Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti (Trening socialnih veščin: Krepitev medosebnih odnosov)

 

Programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO)

Zanimivi programi nudijo pridobivanje kompetenc za digitalno komuniciranje v sodobni družbi  in tako pridobimo veščine, s katerimi izboljšamo svojo učinkovitost na delovnem mestu, veščine pomembne za dobro predstavitev na trgu dela ter jih potrebujemo za svoje delovanje, osebni razvoj in odnose z drugimi.

Več o programu si lahko preberete tukaj >>>>>

 

Trening socialnih veščin - Krepitev medosebnih odnosov

Dobri medosebni odnosi med zaposlenimi so eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih, izpopolnjevanje delovnih nalog in doseganje ciljev, tako osebnih kot poslovnih ciljev organizacije.   V programu boste skozi zanimive izzive izboljšali zavedanje o sebi in svoji vlogi, okrepili komunikacijske spretnosti, nadgradili zmožnost aktivnega poslušanja, spoznali vzroke za nastanek komunikacijskih šumov in se osredotočili na iskanje mirnih rešitev. Prepoznali boste potrebe organizacije in nujnost sprememb, spoznali preproste tehnike za lastno obvladovanje stresnih situacij, hitro in uspešno premagovanje napetosti, itd.

Več o programu lahko preberete tukaj >>>>>