icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Štartaj kariero

Pasica-SK
Operacijo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Ali za svoje zaposlene načrtujete karierni razvoj s pridobivanjem manjkajočih kompetenc, zaradi sprememb tehnologij, procesov, proizvodov in strategij poslovanja?

Ste v položaju, ko morate odpustiti delavce? Se želite kot odgovoren delodajalec potruditi in jim ponuditi pomoč, da se bodo na trgu dela čim bolje znašli in čim prej poiskali novo zaposlitev?

Na Fundaciji PRIZMA izvajamo projekt »Upravljanje in razvoj zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena v regiji Podravje - Štartaj kariero s potencialom!«, ki vključuje vseživljenjsko karierno orientacijo zaposlenim v primeru, da:

  • Je v organizaciji/podjetju njihova zaposlitev ogrožena zaradi kadrovskih in organizacijskih sprememb, saj se zaradi sprememb tehnologije, procesov, proizvodov in strategij poslovanja načrtujejo potrebe po zagotovitvi manjkajočih kompetenc glede na potrebe zaposlitev na novih delovnih mestih oz. ohranitve zaposlitve na istem delovnem mestu s spremenjenim opisom delovnih nalog.

  • So zaposleni:
    • v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ali
    • in je v poslovni dokumentaciji delodajalca razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno ali
    • za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri mesece.

Vašim zaposlenim ponujamo celovito BREZPLAČNO podporo njihovi nadaljnji karierni poti v okviru organizacije/podjetja in/ali pri iskanju novih zaposlitvenih možnosti izven podjetja z izpopolnjevanjem osebnih in poklicnih kompetenc za učinkovitejše prehode na nova delovna mesta oz. za ohranitev zaposlitve na istem delovnem mestu s spremenjenim opisom delovnih nalog.

V kolikor ŽELITE SVOJIM ZAPOSLENIM OMOGOČITI BREZPLAČNO IZPOPOLNJEVANJE OSEBNIH IN POKLICNIH KOMPETENC za učinkovitejše prehode na nova delovna mesta oz. za ohranitev zaposlitve na istem delovnem mestu s spremenjenim opisom delovnih nalog, za nadaljnje informacije prosimo preberite priloženo brošuro, ali pa nas kontaktirajte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 02 333 13 31 in/ali 030 201 301 (Karmen Vaupotič), da se dogovorimo za sestanek pri vas.

Brošura - Zaposleni z ohranitvijo delovnega razmerja: >>>>>
Brošura - Zaposleni s prenehanjem delovnega razmerja: >>>>>


Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: >>>>>

 

Projekt Štartaj kariero s potencialom v medijih: