icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small

Expect More

Innovation Transfer Project »Expect More«

Namen projekta, katerega smo partner, je v državah projektnega partnerstva identificirati dobre prakse projektov/programov za opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin s poudarkom na migrantih na področju informiranja in svetovanja, izobraževanja/usposabljanja ter integracij slednjih ciljnih skupin na trg dela.

V okviru projekta se načrtuje:

  • izdelava kataloga dobrih praks partnerskih organizacij s pregledom projektov/programov za opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin s poudarkom na migrantih na področju informiranja in svetovanja, izobraževanja/usposabljanja ter integracij slednjih ciljnih skupin na trg dela ter
  • oblikovanje foruma za zagotavljanje podpore pri izzivih neformalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter vključevanja ranljivih ciljnih skupin s poudarkom na migrantih na trg dela v evropskih državah članicah.

Spletna stran projekta: www.expect-more-project.eu

GLASILO: >>>>>

Projekt je bil izbran za sofinanciranje v okviru programa ERASMUS+ KA2 Strateška razvojna partnerstva. Projekt traja september 2016 – avgust 2019 v partnerstvu s partnerji iz Avstrije, Nemčije, Slovaške, Italije, Madžarske in Hrvaške.

ExpectMore-logo