icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small

Vseživljenjska karierna orientacija - VKO

Vzpostavitev ali prenova kadrovskih procesov, načrtovanje razvoja zaposlenih, usposabljanja, delavnice in treningi

VKO-KARIERAKot pooblaščena izvajalca projekta »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene« (VKO), se bomo z veseljem odzvali vašemu povabilu k sodelovanju, saj verjamemo, da s svojim znanjem, delom, socialno mrežo in ekipo strokovnjakov, lahko prispevamo k uresničevanju vaših ciljev z izvajanjem projektnih aktivnosti sklopa A, B in C.

In zakaj izbrati prav nas za izvajalca storitev VKO?

Ker s timom strokovnjakov zagotavljamo:

  • kakovostne storitve vseh treh sklopov VKO (A, B in C), kjer poskrbimo za učinkovite in inovativne kadrovske rešitve, prilagojene potrebam vašega podjetja in zaposlenih;
  • izvedbo storitev v višini, ki vam jo sofinancira Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, brez dodatnih stroškov.

O strokovnosti in kakovosti našega dela pričajo že izvedene storitve VKO v 18 podjetjih, kjer smo z našo fleksibilnostjo dela kvalitetno izvedli aktivnosti, kar je dodatno prispevalo k zadovoljstvu naših strank. Projektne aktivnosti so se v praksi pokazale za še bolj uspešne v tistih podjetjih, kjer smo kot izvajalec celovito izpeljali vse projektne aktivnosti. 

Zato si upamo trditi, da smo zanesljiv in kompetenten partner!

REFERENCE

 

NEKAJ IZ NAŠE AKTUALNE PONUDBE:

 Trening socialnih veščin

 Obvladovanje časa 

 Ustvarjalnost in kreativnost na delovnem mestu

Učinkovita komunikacija na delovnem mestu

Obvladovanje stresa na delovnem mestu

Timsko delo

Učinkovito vodenje in motiviranje sodelavcev

Zdravje in dobro počutje na delovnem mestu


Dovolite, da postanemo vaš partner pri izvajanju:

VKO-logo


KADROVSKIH PROCESOV

RAZVOJA KADROV

USPOSABLJANJA IN COACHING-A

 

 

 

 


Koristi za podjetja pri uresničevanju ciljev VKO so:

  • učinkovita kadrovska organizacija dela na osnovi razvitih pristopov, modelov in orodij;
  • brezskrbno poslovanje v skladu z delovno – pravno zakonodajo;
  • jasno definirane odgovornosti in pristojnosti  ključnih kadrov pri vodenju razvoja zaposlenih;
  • vzpostavitev modelov in orodij za usmerjen razvoj zaposlenih;
  • načrtovanje osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih za zavzetost in odgovornost zaposlenih;
  • usposobitev zaposlenih za večjo proaktivnost, motiviranost in obvladovanje odnosov, ki ima neposredni vpliv na uspešnost podjetja, …


VKO tim Fundacije PRIZMA
VKO tim eim, Centra razvoja človeških virov