icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small

GLEDALIŠKI PITHCING ZA ZAPOSLOVANJE

Erasmus logo

 

 

 

 

 

Projekt je financiran s podporo Evropske komisije.
Ta objava odraža samo mnenje avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.MEDNARODNO IZOBRAŽEVALNO PARTNERSTVO »GLEDALIŠKI PITHCING ZA ZAPOSLOVANJE«

Kulturni center Trešnjevka skupaj s šestimi partnerji iz Evrope 1. novembra 2018 začenja nov projekt, ki se financira iz programa Evropske komisije Erasmus + za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, s posredovanjem Agencije za mobilnost in programe EU.

V javnosti poznan pod skrajšanim imenom »The Pitch«, je ta projekt mednarodno partnerstvo v neformalnem izobraževanju odraslih (poln naziv »Gledališki pitching za zaposlovanje«).

Akronim projekta temelji na slavni predstavitveni metodi, tako imenovani »pitching« ali »metoda kratkega predstavljanja«, ki se običajno uporablja v podjetju in služi za hitro predstavitev osebe, projekta ali organizacije. Metoda sama omejuje "pitch" (pitching ideje) na zelo kratek čas (3 minute ali manj, ki predstavljalca pomaga učiti, kako predstaviti sebe, svoj projekt ali organizacijo na osredotočen, zanimiv in aktiven način. Gledališke, dramske in igralske spretnosti so ključnega pomena. Posamezniki, ki nimajo takšnih veščin, imajo težave pri predstavitvi potencialnim delodajalcem in če temu dodamo še negativne predsodke, ki jih ljudje iz marginaliziranih skupin doživljajo na trgu dela, te pomanjkljivosti postanejo nepremostljiva vrzel, ki jih demotivira od sodelovanja na trgu dela.

Upoštevajoč marginalne skupine, so se partnerji odločili povezati metodo predstavljanja z izobraževalnim gledališčem, z namenom, da:

 • izobražujemo posameznike in povečamo njihove mehke veščine (, ki so pogosto ključnega pomena na trgu dela, npr. na zaposlitvenem razgovoru)
 • vzajemno izobražujemo izobraževalce, vključujoč njihove EU ključne kompetence
 • ponudimo nove izobraževalno-kulturne vsebine, s katerimi bomo obogatili kompetence neformalnega izobraževanja partnerskih organizacij in preučili možnosti za večjo vključitev metode gledališkega pitchinga v (ne) formalno izobraževanje in izobraževanje na trgu dela v Evropi.

Skladno s tem je partnerstvo namenjeno vključevanju marginaliziranih skupin v družbo in na trg dela (kot so npr. invalidi, brezposelni, stigmatizirani, etnične in / ali verske manjšine); izmenjavi strokovnih znanj, metod in spretnosti med izobraževalci, ki delajo z marginaliziranimi skupinami s pomočjo neformalnega izobraževanja; ter povečanju prepoznavnosti izzivov marginaliziranih skupin in povečanju uporabe metode gledališkega pitchinga v evropskem neformalnem izobraževanju.

THE PITCH

 

Sedem raznovrstnih in komplementarnih partnerjev - vsi delajo v neformalnem izobraževanju, vendar vsak na svojstven način (od univerze do pekarne) - načrtujejo doseganje teh ciljev z organiziranjem sedmih mednarodnih dejavnosti neformalnega učenja, tj. , delavnice za gledališče s 84 udeleženci, vključno s posamezniki iz marginaliziranih skupin (invalidi, manjšine in podobno).

Vsaka delavnica bo strukturirana v skladu z gledališkim pitchingom, vendar bo vsak partner vključeval svoj lokalno, specifično metodo, s katero bo obogateno znanje in spretnosti izobraževalcev iz drugih partnerskih organizacij.

Po izobraževalni delavnici gledališkega pitchinga bodo udeleženci predstavili svoje ideje (projekte) in sebe na zaključnem »pitching forumu«, ki bo odprt za javnost.

Forumi gledališkega pitchinga bodo postali gledališče idej, v katerem bodo igralci predstavili svoje ideje za projekte, ki bodo koristili lokalni skupnosti in ji pomagali pri povezovanju z EU.

Pitching forumi bodo snemani in predvajani v živo na The Pitch YouTubovem kanalu YouTube in socialnih mrežah partnerjev, s ciljem promoviranja metode gledališkega pitchinga.

Poleg video predstavitev bodo partnerji zapisali svoje izkušnje in prenesli znanje v e-priročnik, ki bo omogočil, da bodo lahko vsi zainteresirani ponovno ustvarili proces gledališkega pitchinga in pri svojem delu uporabili to koristno metodo.

Dodatne uredne informacije o projektu najdete na uradni strani ERASMUS+ programa tukaj 


KAKO SE INFORMATI O PROJEKTU?

Obstaja več možnosti:

 

 • na tej spletni strani - redno posodabljamo novice o naših dejavnostih in rezultatih,
 • z registracijo za naše glasilo,
 • sledite nam na socialnih medijih:
 • Facebook: https://www.facebook.com/cekate.hr/,
 • Instagram (v teku ...),
 • Twitter (v teku…).

 Za vsa vprašanja o projektu se obrnite na partnerskega koordinatorja na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .


OSEBNA IZKAZNICA PARTNERSTVA

ŠIFRA PROJEKTA: 2018-1-HR01-KA204-047439 
TRAJANJE:  1.11.2018 – 31.10.2020
KOORDINATOR: Centar za kulturu Trešnjevka (Zagreb, Hrvaška)
KOORDINATOR PARTNERSTVA: dr. Ivan Hromatko

PARTNERJI: 

Zwiazek Stowarzyszen Multikultura (Krakow, Poljska)

O.C.E.A.N(Organization of Culture, Education and Advice in Networks) NGO
 (Atene, Grčija)

Akdeniz University (Antalya, Turčija)

Politistiko Somateio Proothisis Theatrikis kai Kinimatografikis Texnis Aratos o Soleus (Solun, Grčija)

International council for cultural centers (Sofija, Bolgarija)

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (Maribor, Slovenija)


CILJI

V skladu s programom Erasmus + ima to partnerstvo tri glavne cilje:

 1. HORIZONTALNI: Socialna vključenost.
 2. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH: razširitev in razvoj kompetenc izobraževalcev.
 3. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH: Povečanje povpraševanja in učinkovito vključevanje z informativnimi, usmerjevalnimi in motivacijskimi strategijami.


AKTIVNOSTI

 • 7 mednarodnih izobraževalnih gledaliških delavnic za neformalno izobraževanje odraslih (po ena za vsakega partnerja),
 • 7 pitching forumov za javno in medijsko kampanjo,
 • 3 transnacionalna projektna srečanja vodij projektov.


PRIČAKOVANI REZULTATI

 • 84 mednarodnih udeležencev certificiranih za uporabo pitchinga v neformalnem izobraževanju
 • 14 vključenih, usposobljenih in opolnomočenih članov marginaliziranih skupin motiviranih za vključitev na trg dela
 • pomemben razvoj mehkih predstavitvenih spretnosti in osnovnih znanj  udeležencev (ključne kompetence EU): sporazumevanje v tujem jeziku, učenje za učenje, kulturna zavest, družbene in državljanske kompetence
 • povečanje javne prepoznavnosti in vključevanje marginaliziranih skupin, s pomočjo 7 javnih pitching forumov in medijskimi kampanjami vseh partnerjev
 • povečanje priljubljenosti metode gledališkega pitchinga med organizacijami neformalnega izobraževanja v partnerskih državah, s pomočjo 7 javnih pitching forumov za šivanje in medijskih kampanj vseh partnerjev


REZULTATI PROJEKTA

Spodaj lahko spremljate rezultate projekta, ki jih bomo ažurirali in objavljali tekom izvajanja.

Karierno svetovanje - Hollandov test

Ste pred pomembno odločitvijo?
Ne veste, katero šolo ali poklic izbrati?

Nudimo vam karierno svetovanje, ki vam bo v pomoč pri odločitvi katero šolo in poklic izbrati ter oblikovanju lastnih kariernih ciljev in načrtovanju poklicne poti.

V okviru svetovanja vam nudimo možnost reševanja Hollandovega testa poklicnih interesov (SDS) , ki je učinkovit pripomoček, k ivam lahko pomaga pri prepoznavanju interesov, osebnostnih lastnosti, sposobnosti in kompetenc.

Komu je namenjeno:
Osnovnošolci, dijaki, študenti in ostali, vas zanima kateri je vaš interesni tip?

Za več informacij pokličite na
02 333 1 330

ali pišite na
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

hollanduv hexagonalni model osobnosti

»Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«

V mesecu oktobru 2017 so se pričele aktivnosti projekta za izboljšanje psihosocialnega stanja zaposlenih v slovenskih podjetjih. Projekt »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!« (v nadaljevanju NAPREJ) sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvajanje projekta se je pričelo 1.10.2017 in traja do 30.09.2021.

Projekt, ki ga izvaja Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnostih PRIZMA, ustanova, se izvaja v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Staranje prebivalstva prinaša številne pomembne spremembe na področju trga dela in delovnih mest, zato bo v okviru projekta razvit program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (program PSDT). Zaposleni (zlasti starejši od 45 let) iz pilotskih podjetij se bodo lahko vključili v usposabljanja, svetovanja in različne druge projektne aktivnosti.

Namen projekta je s strokovno osnovanimi in sistematičnimi aktivnostmi zmanjšati oziroma preprečiti pojav psihosocialnih dejavnikov tveganj pri zaposlenih, zlasti starejših. To se bo odražalo v boljšem duševnem zdravju zaposlenih ter posledično nižji bolniški odsotnosti in večji pripravljenosti ter njihovi sposobnosti delati dlje. Poleg tega je cilj projekta tudi izboljšati medosebne odnose na delovnem mestu, motivirati zaposlene, da sami prevzamejo skrb za lastno zdravje, pa tudi ozavestiti in opolnomočiti delodajalce, zaposlene in širšo javnost o pomenu obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganj in možnostih za izvajanje ukrepov.

V okviru projekta je bilo objavljeno  Javno povabilo podjetjem in zaposlenim k sodelovanju v Programu celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih tveganj (Program PSDT). Prijavili so se lahko vsi gospodarski subjekti s sedežem v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Med prejetimi prijavami je komisija za sodelovanje v Programu celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (Program PSDT), ki se bo izvajal v okviru projekta NAPREJ, izbrala naslednja pilotska podjetja:

 • Elektro Celje d.d.,
 • Gorenje Surovina d.o.o.,
 • Komunala Brežice d.o.o.,
 • Nova KBM d.d.,
 • Odelo Slovenija d.o.o.,
 • Pošta Slovenije d.o.o.,  in
 • Talum d.d.

Skupno bo tako v Program PSDT, ki se bo v izbranih pilotskih podjetjih izvajal od marca 2018 do aprila 2021,  vključenih nekaj več kot 10.000 zaposlenih iz pilotskih podjetij.

Spletna stran projekta: >>>>>

NAPREJ-logotipi

Privolitev za zbiranje osebnih podatkov Fundacije PRIZMA

Privolitev za zbiranje osebnih podatkov Fundacije PRIZMA

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, D.Š. SI22709495, matična številka: 1504592000, (v nadaljevanju: »Fundacija PRIZMA«) ima dolgoletno tradicijo na področju podpore brezposelnim in podjetjem pri kadrovski prenovi in pripravi programov kadrovske prenove, načrtov razvoja človeških virov in načrtov usposabljanja zaposlenih.

Aktivnosti Fundacije PRIZMA so osredotočene predvsem v svetovanje pri načrtovanju kariere, (samo)zaposlovanju, vseživljenjskem učenju, mentorstvu, izboljšanju kompetenc in spretnosti z usposabljanjem in druge podporne ukrepe presežnim delavcem, delavcem, brezposelnim, kakor tudi dijakom in študentom.

Fundacija PRIZMA se zavezuje, da zbrane osebne podatke obdeluje zgolj za opredeljene namene, ki jih osebe sprejmejo ob vključitvi v projektne aktivnosti. V primeru, da bi nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov, bo Fundacija PRIZMA pozvala svoje udeležence k tovrstni privolitvi..

Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 5 (petih) let. Po tem času jih bo Fundacija PRIZMA trajno izbrisala.

Vsak posameznik se lahko iz seznama kadarkoli izpiše tako, da pošlje sporočilo na naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

S sporočilom na zgornji e-naslov prav tako lahko:

 • lahko zahtevam vpogled v moje osebne podatke
 • lahko zahtevam popravek osebnih podatkov
 • lahko zahtevam blokiranje osebnih podatkov
 • lahko zahtevam izbris osebnih podatkov
 • lahko zahtevam omejitev uporabe osebnih podatkov
 • lahko zahtevam prenos osebnih podatkov
 • lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroindustriji – KOC EEI 4.0

V Kompetenčnem centru za razvoj kadrov v elektroindustriji – KOC EEI 4.0 so se združila podjetja iz panoge C27 Proizvodnja elektronaprav in z njo povezane C26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov, da bi izboljšala panožne kompetence, produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih ter krepila konkurenčnost slovenskega gospodarstva v omenjeni panogi.

Kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroindustriji, KOC EEI 4.0 sestavljajo TECES, Tehnološki center za električne stroje (nosilni partner);  Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA (kadrovski partner); BSH Hišni aparati d.o.o.; Domel d.d.; ETI Elektroelement d.d.; Gorenje d.d.; Iskra d.d.; Kolektor Sikom d.o.o.; Kolektor KFH d.o.o.; Kolektor Ascom d.o.o.; Kolektor Micro-Motor d.o.o.; Bartec Varnost d.o.o.; ELPRO Križnič d.o.o.; Elvez d.o.o.; STRIP'S d.o.o.; TEM Čatež d.o.o.; ELPRO Lepenik & Co. d.o.o.; in Piktronik d.o.o..

Partnerstvo si je izbralo izziv sedanje realnosti, kot posledice dejstva, da tehnologije in naprave postajajo »pametne« in »inter-operabilne«, opremljene s senzoriji in povezane v vseobsegajočo komunicirajočo mrežo Interneta stvari. Med seboj so zmožne komunicirati, si sporočati stanje zalog, naročil, posebnih dogodkov, etc. in vse to beležiti, zbirati, analizirati, shranjevati v oblakih in deliti z drugimi preko internetnih in drugih povezav.

Ta konstantno pospešujoč, dinamičen in sistemsko-razvejan proces digitalne transformacije panožnim partnerjem prinaša tudi spremenjene zahteve do specifičnih znanj na ključnih panožnih delovnih mestih, ki jih bodo zaposleni morali obvladovati v bližnji prihodnosti, če bomo kot celotna slovenska družba želeli biti konkurenčni. Tako veliki zaposlovalci panoge, kot mala in srednja podjetja so podvržena spremembam, ki jih danes prinaša ta transformacija v digitalno upravljanje in spremljanje procesov, proizvodov in zaposlenih z znatno drugačnimi kompetencami potrebnimi za opravljanje dela.

Za izbrane kompetenčne profile (proizvodni delavec, prodajni strokovnjak, produktni vodja, razvojni strokovnjak, vodja oddelka / linijski in kadrovik ter strokovni sodelavce/referent) bodo tako izvedena usposabljanja predvsem na področju krepitve in razvoja digitalne kompetence, kompetenc povezanih z obvladovanjem sprememb in prilagajanjem, kreativnostjo in inoviranjem, reševanjem kompleksnih problem ter kompetenc učinkovitega sodelovanja z drugimi, in drugih, ki so bile opredeljene v kompetenčnih profilih kot ključne. Vanje bo predvidoma vključenih vsaj 1.465 zaposlenih.

Skozi izvajanje aktivnosti Kompetenčnega centra si sodelujoča panožna podjetja obetajo:

 • dostop do novh pristopov, tehnik in znanj, zaradi katerih lahko ponujajo boljše proizvode in storitve,
 • izboljšanje načinov komunikacije in odnosa med zaposlenimi znotraj posameznih podjetij, 
 • povečanje ključnih kompetenc večopravilnosti, samoiniciativnosti in prilagodljivosti na delovnem mestu,
 • posodobitve kadrovskih sistemov spremljanja kariernih poti zaposlenih pri panožnih podjetjih.

Predvsem pa se podjetja veselijo Izboljšanja sodelovanja in odnosa med panožnimi podjetji (med sicer konkurenti v panogi) ter vzajemnega učenja in bogatenja, ki bo ostalo prisotno tudi po zaključku projekta.

obvestilo slika

 

Naložbo sofinancirata RS iz EU in Evropskega socialnega sklada.
www.eu-skladi.si