icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small

Štartaj kariero s potencialom

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je Fundaciji PRIZMA potrdila projekt  »Upravljanje in razvoj zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena v regiji Podravje z naslovom ŠTARTAJ KARIERO S POTENCIALOM!«.

Namen projekta je zaposlenim iz Podravja, katerih zaposlitev je ogrožena zaradi kadrovskih in organizacijskih sprememb delodajalca, zagotoviti sistematično načrtovanje nadaljnjega razvoja kariere. V okviru projekta se bo zaposlenim pomagalo s celovito podporo v informiranju, motiviranju in usposabljanju za lažje ter učinkovitejše prehode na nova delovna mesta oziroma za iskanje novih zaposlitvenih možnosti na trgu dela.

Projekt se bo izvajal do oktobra 2021 in bo zaposlenim zagotavljal:

  • pripravo na novo kariero;
  • opolnomočenje za učinkovito obvladovanje sprememb in odkrivanje novih zaposlitvenih priložnosti na trgu dela;
  • pridobivanje manjkajočih delovno specifičnih kompetenc za potrebe konkretnih delodajalcev oz. zaposlitve na delovnem mestu.

Tako bodo zaposleni v okviru projekta deležni sistematične podpore načrtovanje nadaljnjega razvoja kariere in ne bodo prehajali v evidenco brezposelnih.

Več: >>>>>

StartajKariero