icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small

KOC KROG

Fundacija PRIZMA je ponosna, da smo kot nosilec projekta KOC KROG, del uspešne zgodbe usposabljanja zaposlenih za večjo konkurenčnost partnerskih podjetij in prehod v krožno gospodarstvo. V razvojno naravnana usposabljanja smo vključili že 429 zaposlenih.

Več o projektih kompetenčnih centrov >>>>>

KOC-KROG-Novica