icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small

Projekt SENTINEL

Krepitev socialnih podjetij, da bi povečali njihov učinek v gospodarskem in socialnem sektorjuSENTINEL

V zadnjih letih smo priča demografskim spremembam (krčenje prebivalstva, migracije, beg možganov) in naraščajoči socialni segregaciji, še posebej v ruralnih predelih, kar predstavlja resen gospodarski izziv za države Srednje Evrope. V teh regijah so lahko socialna podjetja, če jim pomaga podporno okolje,  resnično gonilna sila socialne vključenosti in zaposlovanja. Zato je namen projekta SENTINEL zmanjšati regionalne neenakosti v sodelujočih državah in okrepiti socialna podjetja, da bodo lahko igrala pomembno vlogo v lokalnem gospodarstvu.

Ker se omenjenih izzivov dobro zaveda, se je projektnemu partnerstvu pridružila tudi Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA. Cilj projekta je okrepiti vodstvene kompetence  in podjetniško naravnanost ustanoviteljev in vodij socialnih podjetij, jim nuditi specializirane mentorske storitve ter oblikovati nove zaposlitve in ozaveščati ter informirati prebivalce o pomenu socialnih podjetij za družbo in gospodarstvo.

Podpirati socialna podjetja bo pogumna in kreativna aktivnost, ki bo spreminjala sistem. Gre za poslanstvo, ki se bo lotilo obstoječega družbenega okvirja in bo imelo pozitiven učinek na gospodarstvo v depriviligiranih regijah.

Uvodni sestanek-BUDIMPEŠTA

Uvodni sestanek projektnega partnerstva, Budimpešta, junij 2017

Projekt SENTINEL se izvaja v okviru programa Interreg, Srednja Evropa in ga sofinancira Evropska Unija.
SETINEL small-surface horizontal