icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

COVID-19: Razpis SEP za sofinanciranje projektov na področju zdravstvene oskrbe in telemedicine, e-izobraževanja ter podpore MSP

COVID-19: Razpis SEP za sofinanciranje projektov na področju zdravstvene oskrbe in telemedicine, e-izobraževanja ter podpore MSP

V okviru Srednjeevropske pobude (SEP) je bil v odziv na krizo zaradi novega koronavirusa 27. marca objavljen javni razpis za sofinanciranje manjših projektov v državah članicah SEP. Razpis je osredotočen na tri področja: (1) zdravstvena oskrba in telemedicina, (2) e-izobraževanje in učenje na daljavo ter (3) podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic SEP (Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Italija, Moldavija, Črna gora, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija in Ukrajina.  Posebna pozornost bo namenjena prijaviteljem iz držav, ki še ni vstopila v EU.

Razpisuje: CEI Cooperation Fund

Vrednost Razpisa: V okviru razpisa je na voljo 600.000,00 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti do 40.000,00 EUR, sofinancira se do 100% upravičenih stroškov.

Datum objave: 27. 3. 2020
Rok prijave: 9. 4. 2020

Več na: >>>>>

COVID-19-RAZPIS