icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

KOC

KOC-logo100H

Kompetenčni center EKO PROFILI (KOC EKO PROFILI): evropska sredstva za razvoj kadrov v dejavnosti ravnanja z odpadki ter pridobivanja sekundarnih surovin

Na pobudo Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanove in Štajerske gospodarske zbornice je v lanskem letu 13 podjetij iz dejavnosti ravnanja z odpadki in pridobivanja sekundarnih surovin, osnovalo partnerstvo ter s projektom Kompetenčni center EKO PROFILI uspešno kandidiralo na Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki ga je objavil Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije.

Namen projekta KOC EKO PROFILI je znižati primanjkljaj kompetenc zaposlenih v partnerskih podjetjih za učinkovito izvajanje dela, s čimer se povečuje tudi konkurenčnost in uspešnost vključenih podjetij. Kompetence zaposlenih bomo krepili z različnimi usposabljanji, prilagojenimi specifičnim potrebam podjetij in posameznikov, v katere bo vključenih 572 oseb, kar znaša skoraj polovico zaposlenih (48 %) v partnerskih podjetjih.

Aktivnosti projekta KOC EKO PROFILI so se pričele izvajati v začetku letošnjega leta, v tem času smo oblikovali skupni kompetenčni model in opredelili ključne kompetence za 5 panožno specifičnih poklicnih profilov (operater/prevzemalec odpadkov, delavec v zbirnem centru/rokovalec z odpadki, manipulator delovnih strojev, pospeševalec prodaje, ekolog/razvojnik). Na podlagi izdelanega modela kompetenc smo ugotovili vrzeli v znanjih, ki jih zaposleni v okviru zgoraj omenjenih poklicnih profilov potrebujejo za uspešnejše delo ter v skladu s tem pripravili načrt usposabljanj.

V prihodnjih mesecih nas čaka uresničevanje zastavljenega načrta usposabljanj, pri čemer bomo dali največji poudarek skupnemu razvoju programov t.i. notranjega oz. panožno specifičnega usposabljanja, namenjenega izmenjavi in kroženju znanj, izkušenj ter dobrih praks med partnerskimi podjetji.

Projektni partnerji se zavedamo, da so zaposleni ključni za uspeh podjetja, zato je pomembno vlagati v razvoj zaposlenih, jih spodbujati in motivirati, da svoje znanje nenehno izpopolnjujejo. Uspešnost projekta pa je odvisna predvsem od zdravega partnerskega sodelovanja. Verjamemo, da bomo s projektom KOC EKO PROFILI upravičili in oplemenitili vsak evro, ki je partnerstvu dodeljen za razvoj kadrov. Le s skupnimi močmi in kompetentnimi zaposlenimi je mogoče slediti razvojnim trendom na področju ravnanja z odpadki in pridobivanja sekundarnih surovin, se prilagoditi vedno zahtevnejšim pogojem trgov ter storitve čim bolj približati uporabnikom. Projekt KOC EKO PROFILI ima tudi širše učinke, saj se loteva izzivov trajnostnega razvoja, izkoriščanja energetskih potencialov kot alternativnih virov, ohranjanja oz. odpiranja »zelenih delovnih mest« in prispeva k okoljski oz. ekološki osveščenosti.

Partnerstvo projekta KOC EKO PROFILI:
Nosilec: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
Partnerji:

 • Snaga d.o.o.
 • Publicus d.o.o.
 • Gorenje Surovina d.o.o.
 • EKO - TCE d.o.o.
 • Komunalno podjetje Ormož d.o.o. 
 • OKP Rogaška Slatina d.o.o.
 • Eko - park d.o.o. Lendava
 • Javno komunalno podjetje Log d.o.o.
 • JKP d.o.o. Slovenske Konjice
 • Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.   
 • Komunalno – stanovanjsko podjetje
  Ljutomer d.o.o.
 • CEROD d.o.o.
 • Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
 • Štajerska gospodarska zbornica

 

 

 

 

 

Več informacij o projektu:
Natalija Žunko, vodja projekta
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, ustanova
Tel: 02 333 13 39
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

KOC-Pasica z Logotipi